شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ من توي تعيين علامت حواسم به ضريب x نبود:| 1.25صدمم رفت:| فقط به خاطر يه منفي:| خدا بگم چکارم کنه!:( 1.25صدم نمره نهاييم رفت:( يعني 8درصد کنکور درس حسابانم رفت:( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :' ( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( چکار کنم که بيخيال شم؟:( رو اعصابمه:(
چقدر شما خوبيد:|
خواهش ميکنيم
گذشته مهم ني... آينده هم مهم ني.. الان خوش لاش
* پاسخنامه اومد=) نيم نمره بيشتر شدم:) يعني ميشم 18.75 پس ميشه 4درصد کنکورم:)
mp3 player شوکر
عرشيا تکN
رتبه 92
1 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top