شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ من توي تعيين علامت حواسم به ضريب x نبود:| 1.25صدمم رفت:| فقط به خاطر يه منفي:| خدا بگم چکارم کنه!:( 1.25صدم نمره نهاييم رفت:( يعني 8درصد کنکور درس حسابانم رفت:( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :' ( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( چکار کنم که بيخيال شم؟:( رو اعصابمه:(
چقدر شما خوبيد:|
خواهش ميکنيم
گذشته مهم ني... آينده هم مهم ني.. الان خوش لاش
* پاسخنامه اومد=) نيم نمره بيشتر شدم:) يعني ميشم 18.75 پس ميشه 4درصد کنکورم:)
چراغ جادو
عرشيا تکN
رتبه 94
1 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top